News
04 Oct

Artikel in "Gazet Van Antwerpen 4/Okt/2016"

Hypermodern sportcomplex opent in 2017

Yonex Benelux opent begin volgend jaar aan de Bist een test­ en belevingscentrum voor de badmintonsport. Volgens Rik Moens, directeur van het overkoepelende Distrisport International, wordt dit project het beste in zijn soort in België.

Distrisport startte in de jaren zeventig aan de Van Wesenbeke- straat in Antwerpen als verdeler van sportmateriaal voor golf, ten- nis en vooral ook badminton. Na een tussenstop in Berchem, ver- huisde dit familiebedrijf acht jaar geleden naar een pand aan de Bist in Aartselaar. Van daaruit wordt het Japanse merk Yonex in de Be- nelux verdeeld.

Eigen sportcentrum bouwen Rik Moens (49) staat momenteel als directeur aan het hoofd als op- volger van zijn vader Herman die de zaak opstartte. Dat hij badmin- tonmateriaal voor de Benelux in- voerde, was niet zo vreemd als het lijkt. Herman Moens werd im- mers 33 keer nationaal kampioen in deze sport. Een tiental werkne- mers zag in de loop der jaren, recht evenredig met de populari- teit van de sport, ook de omzet stijgen. De huidige directeur koes- tert nog meer plannen dan alleen maar invoerder en voornaamste verdeler van badmintonmateriaal te zijn. Een braakliggend terrein naast hun bedrijf aan de Bist wordt momenteel bebouwd voor een sportcentrum waar badmin- tonspelers onder de meest ideale omstandigheden het nieuwste materiaal en rackets kunnen uit- testen. Het complex krijgt de naam Yonex Center mee en zal vijf badmintonvelden tellen. “Het gebouw heeft een hoogte van tien meter en wordt voorzien van een verende houten vloer” zegt de directeur. “Verder voor- zien we ook vloerverwarming en een speciaal aan het karakter van de sport aangepaste ledverlich- ting. De faciliteiten worden ge- completeerd met een vergader- zaal, een ruime showroom en een gezellige bar.” Wekelijks zal Yonex Benelux een wisselende groep relaties uitnodi- gen om in dit nieuwe test- en bele- vingscentrum een zogenaamde ‘Yonex Experience’ mee te ma- ken. Verder is het voor iedereen mogelijk banen met de bijbeho- rende faciliteiten te huren. Je kan op elk moment in het centrum te- recht, zelfs midden in de nacht. Reserveren kan online. Via een code kan je op het afgesproken tijdstip binnen.

‘‘Het gebouw wordt voorzien van een verende houten vloer, vloerverwarming en speciale ledverlichting. Er komt ook een showroom en een gezellige bar.’’

BRON : GVA - JW.
Bekijk PDF van het artikel